Uzupełnienia protetyczne stałe

Na silnie zniszczone zęby wykonuje się korony protetyczne (pokrywające cały ząb). Stanowią one uzupełnienia pozwalające zmienić kształt i barwę odbudowywanych tkanek. Najtrwalszym materiałem o ścieralności podobnej do szkliwa i o wysokich walorach estetycznych jest porcelana. Wykazano ponadto, że nie ulega ona przebarwieniem i jest obojętna dla tkanek jamy ustnej. Zależnie od technologii wykonania mogą być korony metalowo – porcelanowe lub pełnoceramiczne, które w sposób najbardziej zbliżony naśladują zęby własne pacjenta. Część metalową koron mogą stanowić stopy na bazie srebra i palladu, srebra i złota lub platyny i złota. Ceny tych uzupełnień są więc uzależnione od zastosowanych materiałów.

Korona porcelanowa napalana na stopie srebro-palladowym po zacementowaniu


Pełnoceramiczna korona trzonowca przed zacementowaniem


Pełnoceramiczna korona trzonowca po zacementowaniu


Most porcelanowy napalany na stopie złota

W przypadku utraty jednego lub kilku zębów powstaje konieczność wykonania koron na zębach sąsiednich i umocowania na nich zębów brakujących. Takie uzupełnienie protetyczne nazywa się mostem protetycznym. Materiały, z których wykonuje się uzupełnienia są identyczne, jak w przypadku koron. Koszt wykonania mostu jest uzależniony zarówno od zastosowanych materiałów jak i od ilości uzupełnianych zębów. Przykładowo brak dwóch zębów wymaga wykonania 2 koron i dołączenia do nich dwóch brakujących zębów – taki most nazywany jest mostem 4 – punktowym.


Most pełnoceramiczny CERKON


Rozległy most porcelanowy na metalu przygotowany do osadzenia


Zacementowany górny i dolny most porcelanowy


Most i korona pełnoceramiczna

Bardzo dobry efekt estetyczny dają licówki porcelanowe. Jest to bardzo nowoczesna, szybka (dwie wizyty w gabinecie) i zaawansowana technologicznie metoda poprawy kształtu i koloru własnych zębów. Licówka porcelanowa jest to płatek porcelany dentystycznej, który „naklejamy” (odpowiedni system do cementowania licówek) na przednią, licową powierzchnię zęba, po jego wcześniejszym odpowiednim przygotowaniu. Wymaga ono minimalnej preparacji zęba, którą wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, tak, aby licówka uzyskała indywidualnie określony zasięg przylegania. Jest to bardzo istotny atut tej metody leczenia – oszczędzanie twardych tkanek zęba.

Obraz zębów pacjenta przed- i po- pokryciu ich licówkami porcelanowymi

Wkład koronowo-korzeniowy to metalowy lub wykonany z włókna szklanego element, na którym jest mocowana korona protetyczna. Jego cena jest uzależniona od rodzaju zęba oraz rodzaju materiału, z którego jest wykonany.

Etapy odbudowy zęba z zastosowaniem wkładu korzeniowo-koronowego:

  • Korzeń zęba

  • Korzeń opracowany pod wkład koronowo-korzeniowy

  • Zacementowany wkład koronowo-korzeniowy oraz korona protetyczna


Wkład koronowo-korzeniowy lany, metalowy osadzony na korzeniu zęba siecznego drugiego oraz poniżej widoczna osadzona na nim korona porcelanowa.