Protetyka

Rekonstrukcję uzębienia zapewniają osiągnięcia protetyki stomatologicznej. Wyróżnia się trzy zasadnicze grupy uzupełnień protetycznych:

  • 1. protezy stałe, do których należą: korony, mosty, licówki oraz wkłady koronowo-korzeniwe. Uzupełnienia te mocowane są trwale na zębach obecnych w jamie ustnej za pomocą specjalnego cementu.
  • 2. protezy ruchome są to uzupełnienia wprowadzane do jamy ustnej z możliwością wyjmowania ich przez pacjenta. Do tej grupy uzupełnień zaliczamy: nieosiadajace protezy szkieletowe oraz częściowe i całkowite protezy osiadające wykonane z akrylanu. Wykonujemy również częściowe i całkowite protezy nylonowe.
  • 3. protezy złożone, których komponentami są protezy stałe jak i ruchome połączone ze sobą precyzyjnymi, niewidocznymi elementami łączącymi.

Uzupełnienia protetyczne stałe

Na silnie zniszczone zęby wykonuje się korony protetyczne (pokrywające cały ząb). Stanowią one uzupełnienia pozwalające zmienić kształt i …

Uzupełnienia stałe

Uzupełnienia protetyczne ruchome

Przy brakach zębów wymagających wykonania protez częściowych można w określonych przypadkach wykonać protezę szkieletową. Jest…

Uzupełnienia ruchome

Uzupełnienia protetyczne złożone tzw. kombinowane

Bardzo wygodnym rozwiązanie dla pacjentów są protezy kombinowane czyli złożone z uzupełnień protetycznych stałych i ruchomych. Niekiedy…

Uzupełnienia złożone