System ratalny

System ratalny

Przeprowadzane przez nas usługi mogą być rozliczane w systemie ratalnym dzięki partnerskiej współpracy z konińskim bankiem. Zawieramy również porozumienie z firmami w zakresie opieki stomatologicznej nad pracownikami. Treść oraz zakres umowy jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb i wymagań klienta.