Gwarancja

Udzielamy 12-sto miesięcznej rękojmi na wykonane w gabinecie plomby a także uzupełnienia protetyczne.

Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie ulegnie deformacji lub zmieni kolor wówczas w ciągu 2 tygodni dni od daty zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.

Reklamacja niestety nie będzie uwzględniana gdy pacjent:

•    przerwał zaplanowane i wyznaczone leczenie

•    nie stosował się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej oraz protez ruchomych

•    nie zgłaszał się na wizyty kontrolne wyznaczone po leczeniu

•    przechowuje lub użytkuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza

•    samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego

•    uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia mechanicznego uzupełnienia

•    cierpi na zgrzytanie zębami

•    ma zaniki kostne powodujące osiadanie protez

•    uszkodził protezę poza jamą ustną